top of page
santubong.png
#KAMEKMILIHNANCY: Text

Enam Teras Utama KamekMilehNancy

#KAMEKMILIHNANCY: Selected Work
Pembangunan Infrastruktur-Fizikal santubong.jpg

1. Pembangunan Infrastruktur

Di parlimen Santubong, visi utama Nancy Shukri adalah untuk memastikan masyarakat di kawasan mendapat kemudahan yang efektif, menyeluruh dan berkualiti.

Nancy Shukri sentiasa memeta jalan penyelesaian dan perantara di antara kerajaan Persekutuan dan kerajaan Negeri untuk memastikan pembangunan di kawasan beliau diteruskan. Bersama rakan-rakan ADUN yang lain, dan kerjasama padu Premier Sarawak, YAB Datuk Patinggi Tan Sri Abg Abd Rahman Zohari, beliau komited dalam memastikan pembangunan di Santubong tidak akan diketepikan.

2. Modal Insan

Di Santubong, segala iniatif telah dan akan diusahakan bagi memastikan masyarakat di kawasan tersebut mendapat ruang dan peluang yang cukup bagi membina masa depan mereka yang sendiri.

Bagi Nancy Shukri, pembangunan modal insan bukan sahaja bertujuan untuk menambah baik kecekapan pasaran buruh di Santubong, tetapi yang paling utama adalah untuk memajukan masyarakat dan industri tempatan. Selain itu, menerusi teras ini, akses kepada pendidikan juga diperluaskan. Usaha ini memastikan agar tidak ada seorang pun ketinggalan di dalam mendapat pendidikan yang sewajarnya.

Pembangunan Modal Insan santubong.jpg
Pembangunan Sosio Ekonomi santubong.jpg

3. Sosio-Ekonomi

Pembangunan sosio-ekonomi Parlimen Santubong adalah antara matlamat terbesar bagi Nancy Shukri.

Persekitaran sosio-ekonomi yang inklusif dan menyeluruh akan menyemarakkan lagi semangat keusahawanan, sekaligus menambah baik kemajuan sosial di sesebuah kawasan. Dalam usaha menguatkan teras ini, golongan-golongan tertentu seperti golongan wanita, OKU, belia dan pelbagai sektor masyarakat telah dan akan diberikan sokongan yang seadilnya, agar mereka juga berupaya menyumbang kepada pembangunan masyarakat, sama seperti orang lain.

4. Komuniti dan Belia

Komuniti dan Belia merupakan elemen terpenting dalam sebuah masyarakat.

Nancy Shukri bertekad untuk membangunkan pelbagai potensi yang ada dalam komuniti di Santubong, tanpa prejudis dan dengan penuh inklusif. Komuniti yang makmur dan bersatu-padu akan mengukuhkan lagi masyarakat serta negara. Selain itu, potensi belia juga akan ditingkatkan menerusi pelbagai program dan

inisiatif yang sentiasa dianjurkan. Nancy Shukri sedar bahawa peranan komuniti dan belia jika ia sentiasa diperkasakan bakal menjadi tulang belakang paling ampuh kepada sesebuah kawasan parlimen.

Kesejahteraan masyarakat untuk santubong.jpg
Pembangunan Belia, Sukan, Rekreasi _ Kesukarelawanan.jpg

5. Sukan dan Sukarelawanan

Sukan dan sukarelawanan sebagai satu instrumen menyatupadukan rakyat akan

dititiberatkan sebagai salah satu teras Kamek Mileh Nancy. Ia merupakan bahasa universal yang mampu memupuk kebersamaan antara masyarakat dan berupaya mengajak mereka untuk kekal fokus kepada persamaan berbanding perbezaan yang ada.

6. Kerohanian

Meskipun Santubong terdiri daripada masyarakat dan komuniti yang menganuti

pebagai kepercayaan dan agama, aspek kerohanian tetap menjadi teras yang ingin dititikberatkan oleh Nancy Shukri. Beliau sedar bahawa masyarakat yang berpegang teguh kepada nilai kerohanian dan aspek-aspek positifnya bakal terhindar dari sebarang salah laku serta gejala sosial dan negatif.

Pembangunan Kerohanian _ Nilai.jpg
bottom of page