top of page
Pembangunan Komuniti, Kesejahteraan Rakyat _ Kebajikan (Rumah Wanita).png

Semenjak menjadi ahli seumur hidup Pertubuhan Perkumpulan Wanita pada tahun 1996, Nancy Shukri beraspirasi untuk merekayasa budaya kewanitaan yang utuh dan kukuh untuk masyarakat wanita, terutamanya di Batang Sadong.

 

Terlibat dengan Pertubuhan Perkumpulan Wanita dan menjadi ahli seumur hidupnya sejak tahun 1996.

Rumah Wanita

"Wanita Perkasa, Saksama Bersama”

Rumah Wanita adalah sebuah inisiatif sulung yang digerakkan oleh Nancy Shukri untuk menghakupaya dan memperkasakan golongan wanita di Sarawak, khususnya di dalam kawasan parlimen Batang Sadong. Bertapaknya inisiatif ini buat pertama kali di Sadong Jaya pada tahun 1995, rumah ini bukan sahaja menjadi teratak perlindungan, malahan rumah ini juga adalah sebuah medan untuk golongan wanita menjalankan aktiviti perniagaan, memperkembangkan bakat, meningkatkan kemahiran hidup serta beramal bakti kepada masyarakat setempat melalui kerja-kerja kebajikan sosial.

Rumah Wanita adalah sebuah inisiatif sulung yang digerakkan oleh Nancy Shukri untuk menghakupaya dan memperkasakan golongan wanita di Sarawak, khususnya di dalam kawasan parlimen Batang Sadong.

Bertapaknya inisiatif ini buat pertama kali di Sadong Jaya pada tahun 1995, rumah ini bukan sahaja menjadi teratak perlindungan, malahan rumah ini juga adalah sebuah medan untuk golongan wanita menjalankan aktiviti perniagaan, memperkembangkan bakat, meningkatkan kemahiran hidup serta beramal bakti kepada masyarakat setempat melalui kerja-kerja kebajikan sosial.

bottom of page