top of page
Pembangunan Sosio Ekonomi.png

Menelusuri dasawarsa yang semakin maju dan ke hadapan, adalah wajar suasana sosio-ekonomi negara berpindah ke sebuah persekitaran yang baru dan utuh. Pembangunan sosio-ekonomi Parlimen Batang Sadong adalah antara matlamat terbesar bagi YB Nancy.

Persekitaran sosio-ekonomi yang inklusif dan menyeluruh akan menyemarakkan lagi semangat keusahawanan, sekaligus menambah baik keadaan sosial kawasan tersebut. Di dalam usaha menguatkan teras ini, golongan-golongan tertentu seperti golongan wanita dan OKU diberikan sokongan yang lebih, supaya mereka juga boleh melibatkan diri di dalam aktiviti ekonomi, sama seperti orang lain.

bottom of page