top of page
Pembangunan Modal Insan.png

Insan yang berjaya adalah mereka yang dapat merealisasikan bakat dan usaha mereka.

Di Batang Sadong, segala usaha dan cara diikhtiarkan bagi memastikan masyarakat di kawasan tersebut mendapat ruang dan peluang yang cukup untuk membina identiti mereka yang tersendiri.

Tambahan pula, sasaran pembangunan modal insan ini bukan sahaja untuk menambah baik kecekapan pasaran buruh kawasan, malahan pembangunan modal insan ini juga penting untuk kemajuan masyarakat dan industri tempatan. Selain itu, menerusi teras ini, akses kepada pendidikan juga diperluaskan. Usaha ini memastikan agar tidak ada seorang pun ketinggalan di dalam mendapat pendidikan yang sewajarnya.

bottom of page